Laco

typ: Rodinný dom
lokalita: Jánovce
štúdia: 2012
autor: Martin Maňo