Plánky I.

typ: Rodinný dom

lokalita: Bratislava

štúdia: 2021

autor: Martin Maňo