Plánky II.

typ: Rodinný dom

lokalita: Bratislava

štúdia: 2022

projekt: 2022

autor: Martin Maňo